Melek Göregenli – Nicel Veri Toplama Teknikleri I

Melek Göregenli – Nicel Veri Toplama Teknikleri I

Melek Göregenli, niteliksel ve niceliksel yöntemlerin farklarını tartışarak, niceliksel yöntemin aşamalarını ve kullanılan teknikleri ele alıyor.