Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı kuruldu –DokuzSekiz Haber

https://dokuz8haber.net/toplumsalcinsiyet/toplumsal-cinsiyet-esitligi-dayanisma-agi-kuruldu/