Kent Belleğinin Peşinde

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı Destek Dönemi:
2. Dönem

Proje Yürütücüsü
Damla Sandal

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı’nın 2. döneminde desteklenen “Kent Belleğinin Peşinde” savunuculuk projesinin içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yargılama Faaliyetlerinde Kadınlara Yönelik Düşman Ceza Hukuku Uygulamaları

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı Destek Dönemi:
2. Dönem

Proje Yürütücüsü
Gökçe Maraşlı

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı’nın 2. döneminde desteklenen “Yargılama Faaliyetlerinde Kadınlara Yönelik Düşman Ceza Hukuku Uygulamaları” araştırma projesinin raporu tamamlandı. Araştırma raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Kadın ve Kimlik Mücadelesi Ekseninde Kürt Kadın Sinemasının Oluşumu

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı Destek Dönemi:
2. Dönem

Proje Yürütücüsü
Rojdan Aksoy Yorulmaz

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı’nın 2. döneminde desteklenen Kadın ve Kimlik Mücadelesi Ekseninde Kürt Kadın Sinemasının Oluşumu araştırma projesinin raporu tamamlandı. Araştırma raporuna ulaşmak için tıklayınız. 

LGBTİ+’ların Mevcut Barınma Sorunlarını Tespit Etmek, Kolektif Çözüm Mekanizmaları Geliştirmek ve Talepleri İletmek İçin Ağ Kurulumu Projesi

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı Destek Dönemi: 3. Dönem

Proje Ekibi

Esra Varhan
İzel Büyükgöze

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı’nın 3. döneminde desteklenen LGBTİ+’ların Mevcut Barınma Sorunlarını Tespit Etmek, Kolektif Çözüm Mekanizmaları Geliştirmek ve Talepleri İletmek İçin Ağ Kurulumu Projesi adlı savunuculuk projesinin raporu yayında! Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Halk Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet: Almastı Figürünün İncelenmesi

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı Destek Dönemi:
2. Dönem

Proje Ekibi
Evun Sevgi Okumuş
Nursima Tuna
Büşra Şahin
Serap Güneş
Şeyma Küneşko

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı’nın 2. döneminde desteklenen “Halk Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet: Almastı Figürünün İncelenmesi” isimli araştırma projesinin raporu tamamlandı. Araştırma raporuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Türkiye’de Çevrimiçi Feminist / Kadın Odaklı Medya

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı Destek Dönemi:
2. Dönem

Proje Yürütücüsü
Nihal Kocabay-Şener

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı’nın 2. döneminde desteklenen “Türkiye’de Çevrimiçi Feminist / Kadın Odaklı Medya” araştırma projesinin raporu tamamlandı. Araştırma raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü!

Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 75 yaşında. “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar” maddesiyle başlayan İnsan hakları Evrensel Bildirgesi bize tüm insanların eşit ve onurlu bir yaşam sürme haklarını vaadetse de bugün ne ülkemizde ne dünyanın geri kalanında insan haklarına sadakat var.

Filistin halkına karşı yürütülen savaş, ülkemizde kadınlara, LGBTİ+’lara, çocuklara ve siyasi muhalefete yönelik yoğun hak ihlalleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin garanti altına aldığı pek çok hakkın, bu hakları bizzat koruması gereken devlet otoriteleri tarafından ihlal edildiğini gösteriyor. Ne yazık ki, bunlar sadece gözümüzün önünde olduğu için belirttiğimiz ihlaller. Dünyanın pek çok yerinde, pek çok insan yaşam hakkından barınma hakkına, toplanma ve örgütlenme hakkından işkence ve kötü muamele görmeme hakkına kadar pek çok hak ihlaline maruz kalıyor.

İnsan hakları herkesin doğuştan gelen hakkıdır ve hiçbir devlet otoritesinin bu hakları kısıtlama veya ortadan kaldırmaya yetkisi yoktur! İnsan haklarımızı mücadele ederek kazandık ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İnsan haklarının, tüm insanlar için eşit olarak uygulandığı bir insanlık için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Üniversitelerdeki Toplumsal Cinsiyet Temelli Hak İhlallerini Kaydediyoruz!

Üniversitelerde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli hak ihlalleri ve ayrımcılığının raporlanması için “bildirge.me” adlı bir bildirim aracı hazırladık. Hak ihlalleri ve ayrımcılığı kaydedeceğimiz bu çalışmamızın tüm üniversite bileşenlerine ulaşması için desteğinize ihtiyacımız var. Bildirim aracına üniversitelerdeki tüm arkadaşlarımızın katkısını bekliyoruz!

Bildirim aracına ulaşmak için: bildirgec.me