Anka Üreten Kadın Derneği
Facebook
Twitter
WhatsApp

 

 

Anka Üreten Kadın Derneği 2017 yılında kurulmuştur. Anka Üreten Kadın Derneği , ülkemizde yaşan genel eşitsizlik sorununun temelinin kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında
yeterince aktif olamamalarından kaynaklandığını düşünerek, kadın istihdamı konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaları
daha çok dezavantajlı ve kırılgan kadın gupları ile yürütmektedir. Özellikle son 1. 5 yıldır Suriyeli Geçici Koruma altındaki kadınlara
yönelik çalışmalara başlamıştır.
Derneğin amacı, sosyo-ekonomik alanda kadınların daha aktif olmaları, kendilerini ifade edebilmeleri, yerel yönetimlerde ve
politik alanlarda karar alma mekanizmalarına daha çok dahil olabilmeleridir