Üye Kurumlar

Antalya Dayanışma Akademisi (AnDA)

Antalya Dayanışma Akademisi (AnDA)

Antalya Dayanışma Akademisi (AnDA), 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677 no’lu KHK ile Akdeniz Üniversitesi’nden ihraç edilen Barış Akademisyenleri tarafından Ocak 2017’de kurulmuştur. AnDA’nın ihraç akademisyenlerden (altı hekim, bir gıda mühendisi, bir maliye) oluşan sekiz üyesi bulunmaktadır. AnDA üyeleri, kurulduktan hemen sonra ülkenin farklı bölgelerinde oluşturulmaya başlayan dayanışma akademileriyle de iletişime geçerek kuruluş amaçları doğrultusunda etkinlik planı hazırlamıştır. Eğitim-Sen Antalya Şubesi ile ortaklaşa yürütülen bu etkinlikler, kentteki öteki demokratik kitle örgütlerinin üyeleri, öğrenciler ve halka açık dersler, konferanslar olarak planlanmış ve yaşama geçirilmiştir. Yaz mevsimi, yıllık izinler ve akademik tatil dönemi göz önünde bulundurularak Haziran aylarında ara verilen etkinliklere sonbahar aylarında yeniden başlanmıştır. Etkinliklere katılım, gündem yoğunluğu, yer ve finansman sorunları dikkate alınarak 2017-2018 sonbahar döneminden itibaren ayda bir ders yapılması formatında sürdürülmüştür. AnDA üyesi akademisyenler, akademik alanlarında yürüttükleri bireysel çalışmalar yanı sıra süreç içinde yapılan dayanışma akademilerinin çalıştaylarına, BİR-ARA-DA Derneği’nin çalışmalarına ve toplantılarına temsilci olarak katılmış, ülkenin sosyal, siyasal, kültürel gündeminde yer alan faaliyetlere (Adalet Yürüyüşü, tutuklu akademisyenleri ziyaret, özgürlük nöbeti, barış temalı etkinlikler, ceza davalarında duruşmalara katılım, ihraç akademisyenlerin yaşamlarına ilişkin kitap oluşturma faaliyetleri vb) aktif olarak destek vermeye çalışmıştır. AnDA üyeleri, pandemi dönemi de içinde olmak üzere ülkenin değişik kentlerinde düzenlenen dayanışma amaçlı akademik etkinliklerde görev alarak akademisyenin topluma ve akademik ortama ilişkin sorumlulukları çerçevesinde sözünü söylemeyi sürdürmektedir. 2017-2020 Döneminde verilen dersler şunlardır:
1. Akademi ile Hesaplaşma (Prof.Dr.İzzettin Önder)…. 25 Şubat 2017
2. Savaş, Göç ve Ekolojik Kirlenme (Yrd.Doç.Dr. Bülent Şık)…. 11 Mart 2017
3. Türkiye’nin Anayasa Sorunu, Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor? (Dr.Dinçer Demirkent, Yrd.Doç.Dr. İnci Solak Akman)…. 8 Nisan 2017
4. Sosyal Hak olarak Sağlık ve Türkiye (Doç.Dr.Cumhur İzgi) …. 22 Nisan 2017
5. Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Toplum ve Siyaset (Süreklilik ve Kopuş) (Yrd.Doç.Dr.Taylan Koç)…. 7 Mayıs 2017
6. Yabancılaşma (Prof. Dr.Taha Karaman) …. 14 Mayıs 2017
7. Şehir Hastaneleri Gerçeği (Prof.Dr.Nursel Şahin)…. 17 Haziran 2017
8. Aynılık ve Başkalık Örüntüsü “Evrim” (Biyolog Dr.Nermin Biter) ….7 Ekim 2017
9. Eskiçağda Hekimlik ve Pamfilyalı Hekimler (Prof.Dr. Erdal Gilgil) …. 4 Kasım 2017
10. Kadın ve Muhafazakarlık / Panel (Yrd.Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen, Prof.Dr.Gülser Öztunalı Kayır) …. 25 Kasım 2017
11. Biyopolitika, Biyokapital ve Sağlık (Yrd.Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen) …. 2 Aralık 2017
12. Devlet Bütçesi – 2018’de Kim İçin? Ne İçin? (Doç.Dr.Süleyman Ulutürk) …. 6 Ocak 2018
13. “Bir Deli’kanlı Hamlet” (Prof. Dr.Taha Karaman) ..…. 3 Şubat 2018
14. Kapitalizmin Hareket Yasaları ve Sermaye Birikiminin Krizi ( Dr. Özay Göztepe) …. 3 Mart 2018
15. Gıda ve Ekoloji Üzerine Turistik Bir Sohbet (Yrd.Doç.Dr.Bülent Şık) …. 7 Nisan 2018
16. Başarılı Yaşlanma Zorunluluğu! (Yrd.Doç.Dr. Suzan Yazıcı) …. 5 Mayıs 2018
17. Huxley mi, Orwell mi? Hangi Distopyanın İçindeyiz? (Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu)…. 9 Haziran 2018
18. Eşitlik, Hakkaniyet, Hak (Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu)….. 13 Ekim 2018
19. Sağlık ve Sosyal Boyutları ile Trafikte Yaşlı Sürücüler (Yrd.Doç.Dr. Suzan Yazıcı)…..3 Kasım 2018
20. İnsan Hakları Rejiminin Doğuşu, İdeolojik İnşası ve Aktüel Kriz (Prof.Dr.Nilgün Toker)….1 Aralık 2018
21. Zaman ve Toplumsal Boyutu ile Ağrı (Prof.Dr.Erdal Gilgil, Prof.Dr.Nursel Şahin)…12 Ocak 2019
22. Yerel Seçime Doğru! ((Doç.Dr.Süleyman Ulutürk)…..2 Mart 2019
23. Atalarımız, Sedef Düğmeler ve Kavar Köyleri (Yrd.Doç.Dr.Bülent Şık)….6 Nisan 2019
24. Cinsel Suçlarda Tıbbi Kastrasyon-Hadımla İdam Arasında Salınmak (Yrd.Doç.Dr.Hafize Öztürk Türkmen)…..16 Kasım 2019
25. Akademi-İnsan Hakları İlişkisi (Sunum-Forum) Kolaylaştırıcılar: Yrd.Doç.Dr.Hafize Öztürk Türkmen, Yrd.Doç.Dr.Bülent Şık…… 25 Ocak 2020

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu