ASİ – Akademi & Sivil Toplum: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katkı Çevrimiçi Seminerlerinin dördüncü döneminin ikinci semineri Epistemolojiden Feminist Metodolojiye: Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı 11 Nisan 2023’de başlıyor.

Seminerler dizisini, “Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Projesi” kapsamında planladık. Proje, S.S. ADA Eğitim Kooperatifi ve BİRARADA Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Projeye Avrupa Birliği finansal destek veriyor. Bu seminer dizisiyle öncelikle akademinin kadın ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile kesişimsel alanlarda ortaklaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Epistemolojiden Feminist Metodolojiye: Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı

Deniz Parlak&Ece Öztan&Özlem Şendeniz

11-19-25 Nisan – 2 Mayıs 2023 Salı, 19.00 – 21.00

Toplumsal cinsiyeti de içeren güç ilişkileri içinde yer aldığımız tüm bağlamlarda iş başındadır. Araştırma, inceleme yapmak istediğimiz sahada; burada kurduğumuz tüm ilişkilerde, sorunları tanımlama, çerçeveleme süreçlerimizde; kavramları kullandığımız, tanımlamalar yaptığımız anda, yöntemlerimizde toplumsal cinsiyetlenmiş güç ilişkilerini hesaba katmak gerekmektedir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bilgi üretmek, bilginin tüm üretim süreçlerinde, sonuçları paylaşırken, üretilen bilgiyi yayarken bu güç ilişkilerini dikkate alan sorgulamaları yapmayı gerektiriyor. Bu da aslında toplumsal cinsiyet duyarlı bir optikle meselelere yaklaşmak ile ilgili bir yaklaşım ve beceri setinin edinilmesi sürecini içeriyor. Bu seminer; politika yapıcılar, araştırmacılar, aktivistler için toplumsal cinsiyet duyarlı bir optiğin etkin kılınması için ihtiyaç duyduğumuz beceri setlerini geliştirmeyi hedefliyor. Toplumsal cinsiyete kesişimsel bir yaklaşımla, bizi kompleks güç ilişkilerini hesaba katan nüanslı soruları sormaya teşvik ediyor. Seminer, farklı alanlarda çalışan üç araştırmacı ve aktivistin saha deneyimleri ile kurguladığı 4 tematik oturumdan oluşuyor. Seminer, farklı bilim ve sanat alanlarından toplumsal cinsiyeti güçlendirici bir perspektif olarak üretim/deneyim süreçlerine entegre etmek isteyen tüm katılımcılara hitap edecek şekilde tasarlandı. Katılımınız ve katkılarınızı merakla bekliyoruz…

KAYITLAR:

  • Seminerler, toplumsal cinsiyet alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin üye ve gönüllülerine açıktır.
  • Çevrimiçi seminerlerimize https://ag-da.org/form/view.php?id=15378 linkindeki formu doldurarak kayıt başvurusu oluşturabilirsiniz.