DuyurularManşet

ASİ Dördüncü Dönem Seminerleri: Mekân ve Cinsiyet Semineri 28 Nisan 2023’te Başlıyor!

ASİ – Akademi & Sivil Toplum: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katkı Çevrimiçi Seminerlerinin dördüncü döneminin üçüncü semineri Mekân ve Cinsiyet 28 Nisan 2023’de başlıyor.

Seminerler dizisini, “Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Projesi” kapsamında planladık. Proje, S.S. ADA Eğitim Kooperatifi ve BİRARADA Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Projeye Avrupa Birliği finansal destek veriyor. Bu seminer dizisiyle öncelikle akademinin kadın ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile kesişimsel alanlarda ortaklaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Mekân ve Cinsiyet

Ayten Alkan

28 Nisan 2023, 19:00-20:30 – Tanışma Toplantısı ve Seminere Giriş

3-10-17-24 Mayıs 2023, 19:00-21:00 – Seminer Buluşmaları

Cinsiyet tanımlarıyla ilişkilerinin zaman ve mekân içinde değiştiği iddiası, bu tanım ve ilişkilerin “yer”le yakından bağlantılı olduğunu da görmeyi gerektirir. Cinsiyet rolleriyle erkeklik ve kadınlık tanımlarının toplumsal (yeniden)yapılandırılması sürecinde mekânsal ayrışmalar ve mekânla ilişkiler kritik önemdedir. Cinsiyet ilişkilerinin (yeniden)yapılandırılmasının niteliği, sosyo-mekânsal yapının değişken doğasını hem yansıtır hem de etkiler. Seminerin amacı; bu temel saptamadan yola çıkarak, mekânın ve mekânsal süreçlerin cinsiyet ilişkilerini bütünleştirecek biçimde yeniden tanımlanması, analitik, kuramsal ve açıklayıcı alanın yanı sıra gündelik deneyimlerimizin de bu bakışla gözden geçirilmesidir.

KAYITLAR:

  • Seminerler, toplumsal cinsiyet alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin üye ve gönüllülerine açıktır.
  • Çevrimiçi seminerlerimize https://ag-da.org/form/view.php?id=15916 linkindeki formu doldurarak kayıt başvurusu oluşturabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu