Aslı Davas
Facebook
Twitter
WhatsApp

1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde lisansını, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı AD’da doktorasını tamamladı. 2012 yılında yine halk sağlığı alanında doçentlik ünvanını aldı. Aynı üniversitede 2000-2016 yılları arasında biyoistatistik, epidemiyoloji, işçi sağlığı, üreme sağlığı, sağlık politikaları, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, kadına yönelik şiddet, göç ve sağlık başlıklarında dersler vermiştir. Aynı üniversitenin Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin kurucularındandır. Barış imzacısı olması nedeniyle 2000-2016 yılları arasında görev yaptığı Ege Üniversitesi Halk Sağlığı anabilim Dalı’ndan ihraç edildikten sonra Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda TİHV Akademi’de bir AB projesinde eğitim koordinatörü çalışmaktadır. Kadın, işçi ve göçmen sağlığı alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok araştırması, kitap bölümü ve işçi sağlığı alanında iki tane ulusal araştırma ödülü bulunmaktadır. AB, BM, DPT ve üniversite fonlarınca desteklenen projelerde koordinatör, araştırmacı ve eğitmen olarak görev almıştır. Halk Sağlığı alanında Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, International Association of Health Policy Europe (IAHPE); işçi sağlığı alanında International Commission on Occupational Health üyesidir. Ulusal ve uluslararası birçok kongrenin bilimsel ve düzenleme kurullarında yer almıştır.