Havle Kadın Derneği
Facebook
Twitter
WhatsApp
Havle Kadın Derneği

Havle Kadın Derneği, kadınların ve bilhassa kendini Müslüman kimliğiyle tanımlayan kadınların hayatın her alanında karşılaştıkları zorluk ve engelleri tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek amacı ile 2018 yılının Eylül ayında kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda savunacağı teorik ve pratik yaklaşımlar/çözümler, feminizm ve kadın hareketlerinin birikiminden beslenecek ve bu birikime katkıda bulunacaktır.
Havle Bint-ii Salabe, eşi tarafından uğratıldığı haksızlığa itiraz eden Müslüman bir kadındı. Rabbimizin, Havle’nin duası ve yakarışları üzerine Mücadele suresinin ilk dört ayetini Peygamberimize vahyettiği bilinmektedir. Havle bize, haksızlığa karşı durmadaki kararlığı ile ilham olmuştur. Biz, kendini Müslüman ve feminist olarak tanımlayan kadınlar olarak, Allah katında üstünlüğün cinsiyetle değil takva ile ölçüldüğüne (Hücurat:13), kadın ve erkeğin birbirinin velisi olduğuna (Tövbe:71) inanıyoruz.
İnsanlık tarihinin en eski ayrımcılıklarından olan kadın düşmanlığı, dini metinlerin ve pratiklerin erkek egemen bir perspektifle yorumlanmasına ve üretilmesine sebep olmuştur. Kadının ikincil statüde görülmesi, ne Allah’ın isimleri ve sıfatlarıyla ne de İslam dininin temel mesajları ile uyuşmaktadır.
Misyonumuz, kadın- erkek eşitliğini Müslüman ve feminist bir çerçevede savunmak, kadınların hayatın her alanında (iş ve aile hayatlarında, ilişkilerinde, evliliklerinde, okulda, camide, hastanede ve benzeri pek çok kamusal alanda) uğradıkları haksızlıkların ve verdikleri mücadelelerin hikayesini duyurmak, toplum tarafından önlerine konulan engelleri aşabilmeleri adına kurumsal çözümler üretmektir. Feminist hareketler ve literatürler, bu doğrultuda önemli tartışmalar ve öneriler içermekte, kadına karşı yapılan ayrımcılıklara dair farkındalık yaratmaktadır.