Katılımcı, Özerk Hareket Alanlar Yaratmak – Aslı Telli
Facebook
Twitter
WhatsApp
Bu video, AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın 3-4 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği İyi Yönetişim: Katılımcılık, Kesişimsellik, İttifaklar atölyesinde Aslı Telli tarafından yapılan sunumun kaydıdır.