Üye Akademisyenler

Nadide Karkıner

Nadide Karkıner

Doğum Tarihi: 05 Ocak 1966 Doğum yeri: Gaziantep Adres: Konyaaltı /Antalya Tel: 0-537-2911976 E-posta: [email protected] Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1989 Y. Lisans Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1993 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2001 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Feminist theory and method: the case of rural women in a village of Turkey [Feminist kuram ve yöntem: Türkiye’nin bir köyünde kadının durumu]. Prof. Dr. Mehmet Ecevit Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Feminist analysis of rural women in a village of Turkey [Türkiye`nin bir köyünde kırsal kadının feminist analizi], Prof. Dr. Mehmet Ecevit İş Deneyimi: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl İngilizce Öğretmeni Ankara Gölbaşı Anadolu Lİsesi 1992-1994 Öğr. Gör. Edebiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi 1994-2001 Yar. Doç. Edebiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi 2001- Doç. Dr. Edebiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi 2016 Araştırmacı İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 2017-2018 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 2007. “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyolojik Analizi: Eskişehir Örneği”, Hatice Kaleci, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 2007. “Popüler reklam-Sanat Etkileşiminin Günümüz Sanatına Yansımaları” M. Ayça Sözeri, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 2009. “Sanatta Sivil Toplum ve Hafriyat Sanatçı İnisiyatifi”, Tuğçe Silahtarlıoğlu, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 2012. “LGBTT Bireylerin Ataerkillilk ve Hegemonya Deneyimlerinin Çözümlenmesi: Eskişehir”, Merve Yılmazbilek, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 2012-2014 “Müzik Eğitimine Sosyolojik Bakış” M. Levent Akkol, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 2014- Türkiye’de Kadın Hareketi ve STK’laşma, Semiha Arı,, Doktora, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam Ediyor).

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu