Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 2 – Melek Göregenli

Melek Göregenli, toplumsal cinsiyet araştırmalarında nicel veri toplama tekniklerini ele alıyor