Anka Üreten Kadın Derneği
Anka Üreten Kadın Derneği 2017 yılında kurulmuştur. Anka Üreten Kadın Derneği , ülkemizde yaşan genel eşitsizlik sorununun temelinin kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında yeterince aktif olamamalarından kaynaklandığını düşünerek, kadın istihdamı konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaları daha çok dezavantajlı ve kırılgan kadın gupları ile yürütmektedir. Özellikle son 1. 5 yıldır Suriyeli Geçici Koruma altındaki kadınlara yönelik çalışmalara başlamıştır. Derneğin amacı, sosyo-ekonomik alanda kadınların daha aktif olmaları, kendilerini ifade edebilmeleri, yerel yönetimlerde ve politik alanlarda karar alma mekanizmalarına daha çok dahil olabilmeleridir