Çevrimiçi Seminerler

2. İklim Krizinin Söyledikleri: Yeni Yollar İmkanlar Yaratmak | Elif Sinem Arıkan, Hilal Karul

İKLİM KRİZİNİN SÖYLEDİKLERİ YENİ YOLLAR İMKÂNLAR YARATMAK

Gün ve Saat: Pazartesi 19.00 – 21.00

İklim Krizinin Söyledikleri Yeni Yollar İmkânlar Yaratmak çevrimiçi seminer dizisi dört hafta boyunca iklim krizini farklı boyutlarıyla tartışmaya açacaktır. Seminer, iklim krizini sosyo- ekonomik açıdan ele alarak Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD)’ın ekoloji mücadelesinin deneyim aktarımı ile başlayacaktır. Seminerin ikinci haftasında ekofeminizm tartışması Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği’nin deneyim aktarımıyla gerçekleştirilecektir. Seminerin üçüncü haftası insan merkezci politikalar üzerine Kuzey Ormanları Savunması deneyimi üzerinden tartışmaya açılacaktır. Seminerin son haftasında iklim krizine karşı dayanışma yolları Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Mersin Mezitli Üretici Kadın Kooperatifleri deneyimleri üzerinden tartışmaya açılacaktır.

Haftalar Konular/Etkinlikler

 

Kaynaklar Katılımcılardan Beklenenler/Planlanan Çıktılar ve/veya Beceriler
1. Hafta

 

Salı

19.00-21.00

 

 

İklim Krizi, İklim Değişikliğinin Ekonomi Politiği Üzerine Birlikte Düşünmek:

Kocaeli Ekoloji Derneği ve Kadın Balıkçılar Derneği Mücadeleleri

Türkiye’de Ekoloji Mücadelesi: Sınıfsal ve Tarihsel Arayüzler Arasında Nereden Nereye?

Ekososyalizm: Bugün ve geleceğe dair siyasi bir tahayyül

İklim Değişikliğinin Ekonomi Politiği ve Türkiye

 

İklim Krizinin sosyo ekonomik sonuçları hakkında tartışmak.

İklim krizinin yarattığı ya da yaratacağı ekonomik eşitsizlikleri gündemleştirmek.

 

 

2. Hafta

 

Salı

19.00-21.00

 

 

İklim Krizine Karşı Ekofeminizm

Bizlere Ne Söyler?

Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği Örneğiyle Ekofeminist Bir Yaşam Yaratmak

 

 

Bir Ekofeminist Çığlık: ‘Çifte Sömürü,  Sürdürülemezlik ve Ekolojik  Kıyamet’

Doğa ve Kadın: Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar

İklim Adaleti Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

 

Ekofeminizm\Bahar Topçu- Yeşil Düşünce Derneği

Feminizm ve Ekoloji

https://www.youtube.com/watch?v=SlbJ5R4xwZc&ab_channel=Kad%C4%B1n%C4%B1n%C4%B0nsanHaklar%C4%B1Yeni%C3%87%C3%B6z%C3%BCmlerDerne%C4%9Fi

Türkiye’nin Güncelliği, Ekofeminizm \Ekolojik Feminist Hareket

https://www.youtube.com/watch?v=xseZy12Glmc&ab_channel=FuatErcan

Belgesel Önerileri:

Kadın ve İklim Projesi

https://www.youtube.com/watch?v=9Nv0eZpJHfk&t=6s&ab_channel=T%C3%BCretimEkonomisiDerne%C4%9Fi

A documentary about Climate Justice for Women & Girls

 

Ekolojik krize karşı ekofeminizm üzerine katılımcıların düşünme ve tartışmasını sağlamak.

 

3. Hafta

 

Gün(ler):

 

 

Salı

19.00-21.00

 

İklim Krizine Karşı ‘Birlikte’ Yaşamak

İnsan Merkezcilik- Canlı-Merkezcilik İkilemini Düşünmek

 

İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması Neler Söylüyor?

 

İnsanmerkezcilik ve Çevremerkezcilik Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi ve Eleştirisi

Doğaya Dönüş

Temasının Ekolojik Karşılıkları: Koca  Dünya (2016) ve Yuva Filmleriyle İnsan-Doğa İlişkisi Üzerine Düşünmek

Küresel İlkim Değişilkiği Sorununa Çözüm İçin Nasıl Bir Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışına İhtiyacımız Var?

Derin Ekoloji Bağlamında Kentte Sokak Hayvanlarıyla Birlikte Yaşamak Olgusunun İncelenmesi

 

 

İklim krizine karşı insanmerkezci politikaların eleştirilmesi, doğa ve insan ilişkisi üzerine yeniden düşünmek.

 

4. Hafta

 

Gün(ler):

 

 

 

Saat:19.00-21.00

 

İklim Krizinden Dayanışma İle Çıkmak

Yeni Yollar, Yöntemler ve Ekoloji Mücadelesi

Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve

Mersin Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Örnekleri

 

Kesişimsellik İklim Krizinin Neresinde?

İnsanlığın Ekolojik Krizi: Küresel İklim Değişikliği Örneği

Kapitalizmden Çıkış Denemesi: Cochabamba Halk Mücadelesi

Kriz ve Yeni Toplumsal Hareketler: ‘İşgal Et ‘Örneği

Ekolojik Krize Bir Çözüm Yolu Olarak Sürdürülebilir Tarım ve Kooperatif Örgütlenme

Kentsel İklim Adaletini Birlikte Düşünmek: Korkudan Ötesi

 

İklim krizine karşı dayanışma yolları üzerine düşünmek.

Farklı mücadele yöntemleri ve çözüm yollarını aramak, tartışmak.

 

Okuma Önerileri:

-İnsanmerkezcilik ve Çevremerkezcilik Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi ve Eleştirisi (Doktor Tezi) Bilge Kağan Şakacı Krizi Karşı Kooperatifler Derleyenler: Serkan Öngel, Uygar Dursun Yıldırım

-Yeşil Ekonomi Yeşil İnsan Yayınevi Editör: Ahmet Atıl Aşıcı, Ümit Şahin

-Nasıl Bir Mücadele? Birikim Dergisi,  Bilgesu Yılmaz

-İklim Adaleti Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Tartışması, Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi Arş Gör. Ezgi Tatgın

-İklim Değişikliği ve Toplumsal Cinsiyet Dr. Nuran Talu

-Doğaya Dönüş Temasının Ekolojik Karşılıkları: Koca Dünya (2016) Ve Yuva (2018) Filmleriyle İnsan-Doğa İlişkisi Üzerine Düşünmek Zehra Cerrahoğlu

-Bir Ekofeminist Çığlık ‘Sömürü, Sürdürülemezlik ve Ekolojik Kıyamet’ Ebru Güzel

-Kesişimsellik İklim Krizinin Neresinde? Yusuf Kara

-Derin Ekoloji Bağlamında Kentte Sokak Hayvanlarıyla Birlikte Yaşamak Olgusunun İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Gülçin Ürgüplü

-Doğa ve Kadın: Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar Derleyen: Emet Değirmenci

-Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Editörler: Levent Memiş, Oğuzhan Babaoğlu

–İklim Değişikliğinin Ekonomi Politiği ve Türkiye Seda Canpolat Bıcakcı

-Kapitalizmden Çıkış Denemesi Cochamba Halk Mücadelesi Hande Atay eratif Örgütlenme Kriz ve Yeni Toplumsal Hareketler ‘İşgal Et Örneği’ Mehmet Atilla Güler

-Ekolojik Krize Bir Çözüm Yolu Olarak Sürdürülebilir Tarım ve Kooperatif Örgütlenme  Kentsel İklim Adaletini Birlikte Düşünmek: Korkudan Ötesi, Şehir ve Toplum Dergisi

-Türkiye’de Ekoloji Mücadelesi Sınıfsal ve Tarihsel Arayüzler Arasında Nereden Nereye? Ethemcan Turhan, Sinan Erensü

Video Önerileri:

Ekofeminizm\Bahar Topçu- Yeşil Düşünce Derneği

Feminizm ve Ekoloji

https://www.youtube.com/watch?v=SlbJ5R4xwZc&ab_channel=Kad%C4%B1n%C4%B1n%C4%B0nsanHaklar%C4%B1Yeni%C3%87%C3%B6z%C3%BCmlerDerne%C4%9Fi

Türkiye’nin Güncelliği, Ekofeminizm \Ekolojik Feminist Hareket

https://www.youtube.com/watch?v=xseZy12Glmc&ab_channel=FuatErcan

Belgesel Önerileri:

Kadın ve İklim Projesi

https://www.youtube.com/watch?v=9Nv0eZpJHfk&t=6s&ab_channel=T%C3%BCretimEkonomisiDerne%C4%9Fi

A documentary about Climate Justice for Women & Girls

Kullanılacak Dijital Araçlar: Menti, Slid, Mindmeister

 

  1. Hafta 2 Haziran-8 Haziran

 

-İklim Değişikliğinin Ekonomi Politiği ve Türkiye

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/66244/%c4%b0klim%20de%c4%9fi%c5%9fikli%c4%9finin%20ekonomi%20politi%c4%9fi%20ve%20T%c3%bcrkiye.pdf?sequence=1&isAllowed=y

-Türkiye’de Ekoloji Mücadelesi: Sınıfsal ve Tarihsel Arayüzler Arasında Nereden Nereye?

https://www.academia.edu/32003644/T%C3%BCrkiyede_Ekoloji_M%C3%BCcadelesi_S%C4%B1n%C4%B1fsal_ve_Tarihsel_Aray%C3%BCzler_Aras%C4%B1nda_Nereden_Nereye

  1. Hafta 9 Haziran – 15 Haziran

*İklim Krizine Karşı Ekofeminizm Bizlere Ne Söyler? Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği Örneğiyle Ekofeminist Bir Yaşam Yaratmak.

-Türkiye’nin Güncelliği, Ekofeminizm \Ekolojik Feminist Hareket

-Kadın ve İklim Projesi:   https://www.youtube.com/watch?v=9Nv0eZpJHfk&t=6s&ab_channel=T%C3%BCretimEkonomisiDerne%C4%9Fi

-Ekolojik dönüşümde feminist tartışmalar: https://tr.boell.org/tr/2020/02/03/ekolojik-donusumde-feminist-tartismalar

-BİR EKOFEMİNİST ÇIĞLIK: “ÇİFTE SÖMÜRÜ, SÜRDÜRÜLEMEZLİK VE EKOLOJİK KIYAMET”:  https://dergipark.org.tr/tr/pub/mukatcad/issue/59384/782898

  1. Hafta 16 Haziran – 22 Haziran

 

*İklim Krizine Karşı ‘Birlikte’ Yaşamak İnsan Merkezcilik- Canlı-Merkezcilik İkilemini Düşünmek İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması Neler Söylüyor?

-Derin ekoloji bağlamında kentte sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamak olgusunun incelenmesi;

“Trafik, kirli sokaklar ve gürültü… Her ne kadar büyük şehirlerde yaşamak stresli olsa da, birçok insan daha iyi para kazanabilme ve daha iyi koşullarda yaşama hayali ile büyük şehirlere akın ediyor. Bundan 50 sene öncesine kadar, dünya nüfusunun sadece üçte biri büyük şehirlerde yaşarken, bugün, şehirler dünya nüfusunun yarısından fazlasına sahip” diyor yapılan araştırmalar. Şehirlerdeki insanlar, kırsal kesime oranla, daha sık ruhsal sorunlar çekiyor. Bunun en büyük nedeni doğadan çok uzaklaşmış olmaları mıdır? İnsan Doğa ilişkisinde insan merkezli yaklaşımlar özellikle II.Dünya Savasından sonra çevre sorunları ve Ekolojik kriz olarak ortaya çıkmış , günümüzün başlıca gündemleri haline gelmiştir. İnsan merkezci yaklaşım, tüm etik, ahlak ve hak kavramlarından uzak olan insanoğlunun Doğa’ya zalimce olan yaklaşımıdır. İnsan hem yapan hem yıkan bir varlıktır. Ekolojik krizin temel sebebi olan insan merkezciliğin kaynakları ve oluşturdukları sorunlar “derin ekoloji” olarak adlandırılan oldukça yeni olan bir düşünceyi gündeme getirmiştir.

https://www.skb.gov.tr/derin-ekoloji-baglaminda-kentte-sokak-hayvanlariyla-birlikte-yasamak-olgusunun-incelenmesi-s9155k/

-İnsanmerkezcilik ve çevremerkezcilik ekseninde derin ekoloji yaklaşımının çözümlenmesi ve eleştirisi; https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/33979

-Doğaya Dönüş Temasının Ekolojik Karşılıkları: Koca Dünya (2016) Ve Yuva (2018) Filmleriyle İnsan-Doğa İlişkisi Üzerine Düşünmek

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinefilozofi/issue/65385/871979

  1. Hafta 23 Haziran – 29 Haziran

 

*İklim Krizinden Dayanışma İle Çıkmak Yeni Yollar, Yöntemler ve Ekoloji Mücadelesi Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Mersin Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Örnekleri

-Kesişimsellik İklim Krizinin Neresinde?

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1078704

KRİZ VE YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER: “İŞGAL ET” ÖRNEĞİ

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/287161

-KAPİTALİZMDEN ÇIKIŞ DENEMESİ, COCHABAMBA HALK MÜCADELESİ https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/issue/22433/240066

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu