Çevrimiçi Seminerler

Bakım Krizini Aşmak için Feminist Bir Müşterekler Politikası – Demet Polat

Seminer Planı:

 

Dört kez bir araya geleceğimiz bu seminer dizisinde bugün yakıcı olarak deneyimlediğimiz bakım krizini feminist perspektiflerle ele almayı ve bu kriz haline karşı müştereklerin üretilmesinde ve savunulmasında feminizmden beslenen politikaların güçlendirici rolünü tartışmayı amaçlıyorum.  İlk seminerde bakım, yeniden üretim ve mülksüzleşme kavramları etrafında bir tartışma yürüterek yaşadığımız krizin politik, ekonomik, toplumsal ve ekolojik boyutlarını ortaya çıkartmak istiyorum. İkinci seminerde yaşamı sürdürülemez kılan bu krize karşı oluşturulabilecek politikaları feministleştirmenin yollarını ve bunun güçlendirici potansiyellerini tartışmak istiyorum. Üçüncü seminerde ise küresel bakım krizi ile bakımı odağa alan yerel müşterekleşme pratikleri arasındaki ölçek gerilimini aşmak için feminist politik metodolojinin açacağı yollara odaklanmak istiyorum. Son seminerde bakımın çoklu öznelerinin kimler olabileceğini tartışarak kadınların tembellik hakkını savunan bir bakım politikalarının yollarını tartışmayı amaçlıyorum.

 1. Hafta 10 Mayıs – 16 Mayıs

İlk seminerin odaklanacağı konular şunlardır:

 • Bakım ve yeniden üretim kavramlarını tanımak, bu farklı ancak yakın kavramlar arasındaki ilişkiyi tartışmak
 • Bakım ve/ya yeniden üretim krizinin ekonomik, politik, ekolojik ve toplumsal boyutlarını bir arada düşünmek için bir haritalama çalışması yapmak
 • “Bakım krizi neden feminist bir meseledir?” sorusu üzerinden bir tartışma yürütmek.

– Bakım/toplumsal yeniden üretim krizi ve ötesi; https://catlakzemin.com/bakim-toplumsal-yeniden-uretim-krizi-ve-otesi/

Toplumsal Yeniden Üretimhttps://feministbellek.org/toplumsal-yeniden-uretim/

What is Social Reproduction Theory? ; http://www.tithibhattacharya.net/social-reproduction-theory

 

 1. Hafta 17 Mayıs – 23 Mayıs

İkinci seminerin odaklanacağı konular şunlardır:

 • Kamusal ve özel alanlar arasındaki ayrım ile bakım ihtiyacı ve bakım pratiklerinin biyopolitika nesnesine indirgenmesi arasındaki bağlantıları tartışmak.
 • Bakım ve kırılganlık arasındaki bağı politikleştirmek üzerine tartışmak
 • “Özel olan politiktir” ilkesini, bakımı feminist bir perspektiften politikleştirmek için yeniden düşünmek
 • Bakım odaklı müşterekler politikası üzerine bazı örneklerle tartışmak

Müşterekler Olarak Yaşam;  https://xxi.com.tr/i/musterekler-olarak-yasam

Özel Olan Politiktir; https://feministbellek.org/ozel-olan-politiktir/

Pandeminin Yeni Kamusalı: Ev ve Kadınlar; https://konkur.istanbul/wp-content/uploads/2021/03/IPA-Istanbul-01.pdf

Kent Ekonomisine ve Kentin Yeniden Keşfinde Müştereklere Feminist Bir Bakış”. Feminist Ekonomi içinde. 79-109. Dünya Kadın Yürüyüşü Kitaplığı. http://dunyakadinyuruyusu.org/wp-content/uploads/2021/03/FeministEkonomi.pdf

-Kenti Müşterekleştirmek; http://ortaklasa.org/kitap

Pandemide Roman Kadın Olmak Belgeseli, Roman Dayanışma Ağı, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=vR_M83_7_no&t=8s

-Dialogue in a Basket (Sepetteki Diyalog Belgeseli), Varduhi Balyan, 2021; https://www.youtube.com/watch?v=XuYwwKx03sU

 1. Hafta 24 Mayıs – 30 Mayıs

Üçüncü seminerin odaklanacağı konular şunlardır:

 • Küresel bakım krizi ile yerellerde örgütlenen dayanışmacı müşterekler arasındaki ölçek farkını tartışmak.
 • Ölçek farkı çerçevesinde gelişen başarı/başarısızlık ve umut/umutsuzluk gibi duygulanımlar üzerinden bir tartışma yürütmek
 • Feminist grevler literatürünü ve tartışmalarını inceleyerek küresellik-yerellik ikiliği aşmak için feminist örgütlenme metodolojisini tartışmak.

-Çuvallayan Dayanışmalar; https://birartibir.org/cuvallayan-dayanismalar/

Dünyada yükselen feminist harekete Türkiye’den bakmak: Sınırları aşan eylemlilik mümkün mü?; https://catlakzemin.com/dunyada-yukselen-feminist-harekete-turkiyeden-bakmak-sinirlari-asan-eylemlilik-mumkun-mu/

 

-Feminist Grev, https://feministbellek.org/feminist-grev/

Hope in Common; https://theanarchistlibrary.org/library/david-graeber-hope-in-common

WeStrike: Notes toward a Political Theory of the Feminist Strike. South Atlantic Quarterly; https://www.academia.edu/38646892/_WeStrike_Notes_toward_a_Political_Theory_of_the_Feminist_Strike

– Las tesis around the world; https://www.youtube.com/watch?v=V27md_1h2FA

 1. Hafta 31 Mayıs – 6 Haziran

Dördüncü seminerin odaklanacağı konular şunlardır:

 • Bakım odaklı mücadeleler kimleri hedef alır ve talepleri nelerdir?
 • Gerek kamuda gerekse müştereklerde bakımı odağa alan politikalar özcü, cinsiyetçi ve ayrımcı olmaktan nasıl kurtulur? Bakımın çoklu özneleri kimler olabilir?
 • Çoklu/rastgele (promiscuosus) bakımı savunurken kadınların tembellik hakkı nasıl savunulabilir?

-Kamusal Tasarım Ofisi (2021) Yerel İhti̇yaçlara Koordi̇neli̇ ve Katilimci Çözüm: İstanbul’daki̇ Kamusal Mekânlari Yeni̇den Ele Almak. İPA sayı; https://konkur.istanbul/wp-content/uploads/2021/03/IPA-Istanbul-01.pdf

İstanbul Kent Konseyi Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu (2021). İstanbul’un Bütçesini Yurttaş Katilimina Açmak. İPA sayı: 3; https://ipa.istanbul/wp-content/uploads/2021/09/704_METROPOL_KATILIMCIBUTCE.pdf

Yerelde Eşitlik Eylem Planı 2021-2024; https://www.ibb.istanbul/BBImages/Slider/Image/yerel-esitlik-eylem-plani.pdf

Kadın Koalisyonu (2021) COVID 19 Salgın Döneminde Belediyeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Neler Yapıldı;  https://kadinkoalisyonu.org/wp-content/uploads/2021/07/kadin-koalisyonu-rapor_2021_baglantili.pdf 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu