Çevrimiçi Seminerler

Aile/hane İçi Emek ve Şiddetle Mücadele Stratejileri ve Pratikleri | Melda Yaman ve Yasemin Özgün

Genel Plan:

16 Haziran Perşembe – Hane ve ailenin günümüz toplumundaki işlevi
21 Haziran Salı – Bakım emeği, yeniden üretim emeği
23 Haziran Perşembe – Cinsiyete dayalı işbölümü ile erkek şiddeti arasındaki ilişki
28 Haziran Salı – Erkek şiddetiyle ve karşılıksız emek süreciyle mücadelenin araçları ve olanakları

Seminer Videosu: https://vimeo.com/manage/videos/704863662

Seminer Planı: 

  1. Haneye ve aileye karşı eleştirel yaklaşım.

2. Kadınların hane içinde yapageldikleri –karşılıksız- emek sürecinin önemine ilişkin kavrayış.

3. Ailenin ve kadınların hane içindeki karşılıksız emek sürecinin toplumsal ve ideolojik işlevine ilişkin teorik kavrayış.

4. Bakım emeğinin içeriğine ilişkin kavrayış.

5. Pandemi koşullarının kadınlara getirdiği ek yüklerin farkındalığı.

6. Erkek şiddetinin kaynaklarına ilişkin kavrayış.

7. Pandemide erkek şiddetini artıran etkenlere ilişkin farkındalık.

8. İstanbul Sözleşmesinin önemine ilişkin farkındalık.

9. Muhafazakâr politikaların amacının deşifre edilmesi.

10. Karşılıksız emekle ve erkek şiddetiyle mücadelenin yürütülmesinde olanaklara ve sınırlılıklara ilişkin kavrayış.

Okuma Listesi

Emine Sevim, “Eril Tahakküm”, https://feministbellek.org/eril-tahakkum/.

Yeşim Dinçer, “Görünmeyen Emek”, https://feministbellek.org/gorunmeyen-emek/

Ceylan Akgün, “Annelik”, https://feministbellek.org/annelik/

Ceren Akçabay, “Erkek Şiddeti / Kadına Yönelik Şiddet”, https://feministbellek.org/kadina-yonelik-siddet/

Kıvılcım Turanlı, “İstanbul Sözleşmesi”, https://feministbellek.org/istanbul-sozlesmesi/

Yasemin Özgün, “ Feminizm ve Aile Tartışmaları: Teori-Politika-Pratik llişkisi ve Çelişkileri”,  Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce,  İletişim Yayınları

Melda Yaman, “Toplumsal Yeniden Üretim”, https://feministbellek.org/toplumsal-yeniden-uretim/

Saniye Dedeoğlu, “Annelik ve İstihdam Kıskacında Sosyal Politika”, http://www.keig.org/annelik-ve-istihdam-kiskacinda-sosyal-politika/

Deniz Ulusoy, “Kadınların Ücretli-Ücretsiz Emek Kıskacı: AKP’nin Aile Politikaları ve Yeni Muhafazakarlık”

Mehmet Tarhan,  Aile Temelli Sosyal Politikalar ve LGBT, Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü?  09–10 Kasım 2013 ,Düzenleyen: Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Konferans Kitabı, 122.

İnci Özkan Kerestecioğlu, “Mahremiyetin Fethi: İdeal Aile Kurgularından İdeal Aile Politikalarına”, Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü? 09–10 Kasım 2013 Düzenleyen:  Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Konferans Kitabı, 10.

Yasemin Özgün, “Feminizm ve aile tartışmaları: teori-siyaset-pratik ve çelişkiler ilişkisi ve çelişkileri”  10, Feryal Saygılıgil ve Nacide Berber (Ed.) Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Feminizm, İstanbul: İletişim (Türkçe)

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kampanyalar/sfk-kampanyalari/aile-disinda-hayat-var/kad-nlar-n-uecretli-

Belgesel Film parçası

Masum, Küstah, Fettan – Filmmor

https://vimeo.com/719920587

Verilen Linkler:

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Aile-2021-45632#:~:text=Tek%20ki%C5%9Filik%20hanehalklar%C4%B1n%C4%B1n%20oran%C4%B1%20artt%C4%B1,%2C9’a%20y%C3%BCkseldi%C4%9Fi%20g%C3%B6r%C3%BCld%C3%BC

 

  1. Hafta:16 Haziran Perşembe/Konular
Hane ve ailenin günümüz toplumundaki işlevi

Tarihsel ve toplumsal açıdan kadının aile içindeki yeri

Feminizm ve aile eleştirisi
Hane halkı ve aile ayrımı
Toplumsal Cinsiyet ve annelik
Anneliğin tarihsel dönüşümü
Günümüzde aile çeşitliliği ve yeni toplumsal cinsiyet kavrayışlar

 

https://feministbellek.org/hane-halki/, https://feministbellek.org/annelik/

Video izlencesi:

https://vimeo.com/719920587

Verilen Linkler:

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Aile-2021-45632#:~:text=Tek%20ki%C5%9Filik%20hanehalklar%C4%B1n%C4%B1n%20oran%C4%B1%20artt%C4%B1,%2C9’a%20y%C3%BCkseldi%C4%9Fi%20g%C3%B6r%C3%BCld%C3%BC.

 

Etkinlik:

“İyi anne olmak mümkün mü?“ sorusu üzerine tartışma

2.Hafta: 21 Haziran Salı

  1. oturum: Bakım emeği, yeniden üretim emeği
  2. oturum: Bakım emeği, Cinsiyete dayalı işbölümü ile erkek şiddeti arasındaki ilişki

Etkinlik:

Bakım yükü üzerine anket

Kadınların uğradıkları erkek şiddetine ilişkin anket

Bakım yükü üzerine deneyim paylaşımı

Seminerde bahsi geçen filmin izlenmesi (Baküs Leydi)

  1. Hafta: 23 Haziran Perşembe – Cinsiyete dayalı işbölümü ile erkek şiddeti arasındaki ilişki

Başlık: Erkek şiddetiyle ve karşılıksız emek süreciyle mücadelenin araçları ve olanakları

-Liberalizm ve yeni muhafazakarlık ekseninde  erkek şiddettinin değerlendirilmesi

– Dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin özellikleri

– Aile ideolojisi ve toplumsal cinsiyet karşıtı ideolojiler arasındaki bağın analizi

– Erkek şiddeti ve kadının görünmeyen emeği arasındaki ilişkinin analizi

– Erkek şiddeti ve karşılıksız emekle mücadelenin olanakları

Haftanın Okumaları:

-Selda Şerifsoy (2013), “Aile ve Kemalist Modernizasyon Projesi:1928-1950”. Vatan Millet Kadınlar. 167-201. İstanbul: İletişim Yayınları

-“Aile Dışında Hayat Var! Kampanyası”, Feminist Politika, Şubat 2013, sayı 17.

Yasemin Özgün (2021), “Anti- Feminizm Olarak Muhafazakar Aile Söylemi”, Birikim, 387-388: 31-40.

Video: Masum, Küstah, Fettan belgeselinden bir bölüm izlendi

https://www.izlesene.com/video/70-80-90-masum-kustah-fettan-uzun-fragman/8792009

Tartışma

4.Hafta: 28 Haziran Salı – Erkek şiddetiyle ve karşılıksız emek süreciyle mücadelenin araçları ve olanakları

 

Katılımcılarla birlikte tartışma

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu