Türk Tabipleri Birliği
Facebook
Twitter
WhatsApp

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %88’inin (100.000) üye olduğu bu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz.

Türk Tabipleri Birliği;

Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,
Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,
Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,
Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,
Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.