Çevrimiçi Seminerler

Toplumsal Cinsiyet Odaklı Dijital Aktivizm | Mert Koçak – Elifcan Çelebi

Bölümler

 1. Hafta: Toplumsal Cinsiyet Odaklı Veri Kaynaklarını Tanımak
 2. Hafta: Veri Güdümlü Toplumsal Cinsiyet Odaklı Aktivizm
 3. Hafta: Toplumsal Cinsiyet Odaklı Dijital Aktivizm Örnekleri
 4. Hafta: Sosyal Etkiyi Anlamak ve Pilot Sosyal Medya Kampanyalarının Uygulanması

Forum

Seminer Planı:

Toplumsal cinsiyet odaklı veri sağlayan mecraları tanımak. Online, güvenilir veriye erişim yollarını öğrenmek.

– Dijital ortamların tanımlayıcı özellikleri üzerine düşünmek ve dijital faaliyetlerin gerçekleştiği bağlamı, imkân ve sınırları tanımak.

– Katılımcılara dijital platformlarda örgütlenme ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek için dijital olanakları tanıtmak.

– Örnek bir vaka çalışması üzerinden savunuculuk faaliyetlerinde online mecraların kullanımına dair önemli konulara dikkat çekmek

– Katılımcıların örnek bir dijital platformu kullanma becerilerini artıracak, seminere aktif katılımlarını sağlayacak aktiviteler düzenlemek.

– Son hafta toplumsal cinsiyet eşitliği temasıyla başlatacakları, grup halinde düzenlenecek dijital aktivizm pilot uygulaması gerçekleştirmek. Seminer sonunda katılımcılara pilot uygulamaları ile ilgili bildirim vermek.

Seminer dört hafta boyunca bir buçuk saatlik sürede online olarak gerçekleşecektir. Her hafta, bir temaya odaklanacak şekilde planlanmıştır. İlk üç hafta “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Veri Kaynaklarını Tanımak,” “Veri Güdümlü Toplumsal Cinsiyet Odaklı Aktivizm,” ve “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Dijital Aktivizm Örnekleri” başlıkları altında gerçekleştirilecektir. Son hafta ise katılımcıların dijital alanda bilgi üretimi ve yayımı konusunda pilot uygulama aracılığıyla deneyim kazanması sağlanacaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerin dijital örgütlenme ve savunuculuk alanında kapasite geliştirme, örnek dijital platformları kullanma becerilerini artırma, toplumsal cinsiyet odaklı veri edinme ve bu veriyi dijital alanda kullanmalarını sağlamak seminerin katkıları arasındadır.

KONULAR:

-Doğru ve ayrımcı olmayan veriye erişim

-Toplumsal cinsiyet odaklı dijital  veri kaynakları

-Veri görselleştirme

-Başarılı dijital aktvizim örneklerini gözden geçirmek ve feminist dijital aktivizmin son yıllardaki seyrini önemli toplumsal cinsiyet kampanya örnekler üzerinden incelemek (#HeForShe #MeToo #NiUnaMenos)

Dijital aktivist platformlarda örgütlenmek (bir araya gelmek, işbölümü ve gönüllülük)

Dijital alanda bilgi üretimi ve yayımı konusunda pilot uygulama aracılığıyla deneyim kazanmak (Pilot uygulamaların twitter, instagram, podcast, fanzin ya da online seminer -Zoom kullanımı- formatında hayata geçirilmesi için katılımcılara destek sağlamak)

ETKİNLİKLER:

-Kısa youtube vidyoları üzerinden veriye erişimde dikkat edilmesi gereken konular incelenecek

-Farklı kaynak web siteleri tanıtılacak ve nasıl veri aranacağı gösterilecek

-Ücretsiz ve kolay kullanımı olan canva, google sheets, piktochart tanıtılacak ve gruplara ayrılarak bu araçlardan birini kullanarak grup halinde bir veriyi/duyuruyu görselleştirmeleri istenecek

– Katılımcılardan dersin ilk bölümünde öğrenilen konular dikkate alınarak, kendi seçecekleri, toplumsal cinsiyet odaklı bir veriyi bulmaları, teyit etmeleri ve görselleştirmeleri istenecektir

– Dijital haber ve yayıncılık örnek  incelemesi

Grup halinde çalışarak uygulama yapılacak mecranın seçilmesi, mecralar arası kullanım ve içerik üretme, ve içeriği yayma gibi konularda deneyim kazanmak ve kolaylaştırıcılardan geri bildirim almak

Katılımcıların gruplara ayrılarak kendi dahil oldukları platformları ve online kampanyalar atartışmaları istenecek

ÇEVRİMİÇİ ARAÇLAR:

-Youtube, kaynak  web siteleri

– Görselleştirme araçları (canva, Google sheets ve piktochart)

 • Medyada mülteci kadın ve LGBTI+ yansımaları
 • Online El Kitabı üzerinden ders ilerleyecek
 • Hrant Dink Vakfı AS-U-LIS tanıtımı
 • Feminist ve kuir internet yayıncılığı örnekleri (Çatlak Zemin: https://catlakzemin.com
 • 5 Harfileler https://5harfliler.com
 • Feminist ve Queer podcast örnekleri listesi: https://feministqueerarastirmacil wordpress.com/category/turk ce-podcast-serileri/
 • Feminsit Kuir Fanzin https://feministqueerarastirmacil wordpress.com/fanzin/
 • Demir Leblebi https://demirleblebifanzin.wordp com/
 • F word: https://issuu.com/femmag0/docs
 • /f_word_xiii 3_

KAYNAKLAR:

 • -Tosun, Gamze. 2018. Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi. (Link: https://www.esithaklar.org/wp- content/uploads/2019/01/Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k-Konferans%C4%B1-Bildiri- Kitab%C4%B1.pdf#page=108)
 • -TÜİK Haber Bültenleri, CEİD Kütüphane ve OECD Stats incelenmesi, Twitter
 • -Salah, Albert Ali. 2019. Mülteciler için Büyük Veri Yarışması. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=ubYX4H9hwYI)
 • -Doğruluk Payı. 2015. ‘Doğruluk Payı’ Nedir? (Link: https://www.youtube.com/watch?v=B0TT2knNYUs&t= 14s).
 • Çavuş, Gülin. 2020. Teyit.org Nedir? (Link: https://www.youtube.com/watch?v=3RLCyN4Vdyc).
 • Erdoğan, Emre. & Uyan-Semerci, Pınar. 2021. Toplumsal Araştırma Yöntemleri için Bir Rehber: Gereklilikler, Sınırlılıklar, İncelikler. (Link: http://arastirmarehberi.org/book/arastirma-rehberi )
 • –Tahaoğlu, Çiçek. & Akgül, Elif. 2018. Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik El Kitabı. (Link: https://bianet.org/files/static/bia_kitaplar/Toplumsal_Cin siyet_Odakli_Habercilik_El_Kitabi_TR.pdf).
 • -Doğanay, Ülkü. 2018. Ayrımcılık, Söylem ve Medya. (Link: http://www.ihop.org.tr/wp- content/uploads/2018/10/Ayrimcilik_yuzleri.pdf#page=1 6 )
 • – Doğanay, Ülkü, 2018. Ayrımcı Söylemlerle Mücadele İçin “Satır Aralarını” Okumak. https://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2019/01/Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k-Konferans%C4%B1-Bildiri- Kitab%C4%B1.pdf#page=108 )
 • Joyce, Mary (Ed.). 2020. Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change. International Debate Education Association. ( Açık Kaynak Erişim Linki: https://opensocietyfoundations.org/publications/di gital-activism-decoded-new-mechanics-change )
 • – Turhan, Durmuş Gökhan. 2017. Dijital Aktivizm.https://dergipark.org.tr/tr/download/article file/5183
 • Avunduk, Ozan Doğan. 2019. Dijital aktivizmin en taze örneği: Katalonya. (Link: https://journo.com.tr/dijital-aktivizm-katalonya )
 • Çatlak Zemin. 2019. “2010-2020 Hashtag’lerle Feminist ”
 • (Link: https://catlakzemin.com/2010-2020-feminist- hashtaglerle-dijital-aktivizm/ )
 • – Gürel, Emel ve Arza Nazlı. 2019. Dijital Aktivizm: Change.org Kampanyaları Üzerine Bir Analiz. (Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913409)
 • Özen, Zeynep. Körükmez, Lülüfer. & Akbaş-Demirel, 2021. Dijital Çağda Sivil Toplum: İmkanlar ve Kısıtlılıklar. (Link: https://insanhaklariokulu.org/wp- content/uploads/2021/05/Dijital-Cagda-Sivil- Toplum.pdf )
 • Çırakman, Nur Sultan ve Mert Koçak (2020). Neden Toplumsal Cinsiyet Üzerine Podcast? (Link: https://podepturkey.com/yayin/Podep_Kitapcik_G uncellenmis.pdf)
 • Big Think. 2019. Internet activism: How are political movements shaped online? (Link: https://youtube.com/watch?v=TyrZHBkcJvQ).

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu