Çevrimiçi Seminerler

Queer Metodoloji ve Veri Analizi – Ezgi Yılmaz

Seminer Planı:

“Queer Metodoloji ve Veri Analizi” semineri queer teoriyi, queer metot ve metodolojileri, queer bir veri biliminin imkan ve sınırlılıklarını ele alarak queer araştırma yapmanın ne demek olduğu, queer verinin anlamı ve nasıl toplanacağı ve toplandıktan sonra da nasıl biçimlerde analiz edilerek görselleştirileceği konularını giriş seviyesinde ele alır. Seminerde Queer’i bir araştırmanın öznesi olarak konumlandırmaktan ziyade, doğrudan bir araştırma ve veriyi queer yapan etmenlerin ne olduğunun yani araştırmacı veya araştırılan öznelerin kimliğinin ötesinde araştırma ve verinin queer’liğinin vurgulanması amaçlanmaktadır. “Queer Metodoloji ve Veri Analizi” semineri normatif metodolojik yaklaşımlara eleştirel bir bakış getirerek ve metodolojinin queer’leştirilmesinin ihtimallerinin altını çizerek bu konudaki temel kavramları ve tartışmaları sunmayı hedefler. Seminerin bir diğer amacı ise araştırma ve veri bilimi gibi konuları queer teori ile nasıl ele alınabileceğini ortaya koymaktır. Seminer, 2010 sonrası queer metodoloji ve veri bilimi üzerine yapılan yazım ve araştırmalar doğrultusunda, queer bir araştırma yapma imkânı üzerine temel bilgileri ve tartışmaları kapsamaktadır.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu