Boysan’ın Evi
Facebook
Twitter
WhatsApp

 

 

 

Boysan’ın Evi, sivil toplum kuruluşlarının eğitim, konferans, film gösterimi, söyleşi, sergi, atölye vb. çalışmalarına ortam sağlayan LGBTİQ+ dayanışması için alternatif bir mekan ve inisiyatif olarak, sevgi ve dayanışma ile hiçbir ayrım yapmadan tüm gönüllü, katılımcı ve destekçilerine açık bir şekilde 2016 Haziran’dan beri faaliyetlerine devam etmektedir.

Boysan’ın Evi ekibi olarak, LGBTİQ+ hareketinin fikirleri ve hareketin dayanışma ruhundan aldığımız güç ile birlikte farkındalık yaratmaya, bir inisiyatif olarak kolektif hafızayı ve toplumsal belleği canlı tutmaya devam ediyoruz. Açıldığımız günden itibaren birçok film gösterimi, farklı alanlarda temsiliyeti ve görünürlüğü arttırmak için söyleşiler, sergiler, atölyeler, akademik tez sunumları, çeşitli eğitim çalışmaları, alanda çalışan derneklere yönlendirmeler ve farkındalık çalışmaları yapmaktayız.

Geldiğimiz noktada Boysan’ın Evi LGBTİQ+’lara alternatif bir sosyalleşme ve dayanışma alanı olmuştur. Bu süreç içerisinde yaşadığımız zorluklara birlikte göğüs gerebilmek için, güvenli alanlar yaratmak zorunluluğunun ne kadar arttığını, harekete dahil olmak isteyen LGBTİQ+ kişilerin Boysan’ın Evi’ni kendilerine güvenli bir alan olarak seçtiklerini ve alternatif bir aile olarak benimsediklerini görmek bize yolumuza devam etmek için ışık oldu ve olmaya devam ediyor.
Çalışmalarımızı yaparken, ziyaretçilerimizin öneri, fikir ve gösterdikleri ilgi ile şekillenen etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü katılımcılarımızın etkinliklere sadece birer dinleyici ya da izleyici olarak değil, aktif bir şekilde fikirlerini rahatlıkla ifade edebileceği bir alan olduğunu düşünerek katılmasını istiyoruz. Dayanışmanın zorunluluk ve ihtiyaçtan doğan bir gereksinim olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyor, dayanışmayı katılımcılarımızla birlikte çeşitlendirip büyütmeyi hedefliyoruz.

LGBTİQ+’lara yönelik homofobik, bifobik ve transfobik davranışların ve eylemlerin her alanda arttığı bu dönemde, dayanışmanın ve birlikte mücadelenin eskisinden çok daha önemli olduğunu vurguluyor ve sürdürülebilirliğimizi sağlayabilmeyi, alternatif ve güvenli alan olma özelliğimizi devam ettirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.