Ferda Fahrioğlu Akın

Ferda Fahrioğlu Akın

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı Barış Bildirisi’ni imzaladığım için 07/02/2017 tarihinde 686 sayılı KHK ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ihraç edildim ve doktora derecemi de 2019 yılında aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’ndan aldım.